Order By
Format
standard
gallery
video
quote
audio
link
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Panasonic khai trương nhà máy sản xuất tại Bình Dương chuyên quạt trần và thiết bị chất lượng không khí trong nhà

Tập đoàn Panasonic thông báo rằng Công ty TNHH Hệ thống sinh thái Panasonic và Công ty TNHH Giải pháp cuộc sống Panasonic Việt Nam đã hoàn thành nhà máy mới tại tỉnh Bình Dương và sẽ bắt đầu sản xuất và xuất xưởng quạt trần và quạt thông gió...