Order By
Format
standard
gallery
video
quote
audio
link
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

“Thà bỏ nhiều bản vẽ sai còn hơn phải vứt một sản phẩm lỗi” – quy trình kiểm tra chéo trong quản trị chất lượng của người Nhật

Trong quá trình sản xuất, thiết kế là khâu đầu tiên, cũng là khâu quan trọng nhất. Đặc biệt, với ngành công nghiệp nặng như sản xuất ô tô hay tàu thuỷ, càng giảm thiểu sai sót trong quá trình thiết kế thì càng tiết kiệm được thời gian và...