Order By
Format
standard
gallery
video
quote
audio
link
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Bất chấp COVID-19, ngành công nghiệp điện tử Việt Nam vẫn có khả năng phát triển

Ngành công nghiệp điện tử Việt Nam, một ngành đóng vai trò ngày càng quan trọng của nền kinh tế đất nước, tiếp tục phát triển bất chấp tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Ngay cả trước đại dịch COVID-19, Việt Nam đã được nhận định là một...