Order By
Format
standard
gallery
video
quote
audio
link
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Bê tông tự liền, gạch đổi màu, đường nhựa sạc điện cho ô tô… và 1.001 công nghệ xây dựng chờ ta ở tương lai – Phần 1

Nhiều công nghệ xây dựng đầy tính “viễn tưởng” đang dần trở thành hiện thực nhờ tiến bộ của khoa học.  Công nghệ xây dựng: từ gạch nung đến vật liệu nano Thuở sơ khai, nguyên liệu chính để xây nhà là gạch làm từ bùn và rơm nung dưới...