Việc hiểu được định nghĩa về một chuỗi cung ứng quốc tế giúp tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng vận dụng vào quản lí và phát triển chuỗi cung ứng của doanh nghiệp cả trong và ngoài nước.

Thuật ngữ chuỗi cung ứng có thể bị hiểu nhầm với logistics, thực tế logistics chỉ là công cụ trong mô hình chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng là mạng lưới diện rộng sử dụng để vận chuyển sản phẩm, dịch vụ từ nguyên liệu thô đến khách hàng cuối thông qua việc cấu trúc dòng thời gian, phân phối và tiền. Như vậy, Chuỗi cung ứng quốc tế tận dụng sự tiến bộ Khoa học – Công nghệ hiện nay giúp tận dụng được mạng lưới toàn cầu, quản lý đơn hàng từ điểm đầu – điểm cuối, giúp khách hàng tìm nguồn và sản xuất toàn cầu.

Mô hình chuỗi cung ứng, mô hình tham chiếu chuỗi cung ứng (SCOR) được phát triển bởi công ty tư vấn PRTM, là công cụ thước đo tiêu chuẩn cho hiệu suất toàn bộ chuỗi cung ứng. Bao gồm đánh giá hiệu suất toàn bộ quá trình từ thực hiện giao hàng và thực hiện đơn hàng, sản xuất linh hoạt, chi phí bảo hành và quá trình gửi trả về, hàng tồn kho, các lượt tài sản, và các yếu tố khác.

Lộ trình chuỗi cung ứng, đã được trình bày vào năm 2013. Đây là phương pháp được đưa ra cho các tổ chức, hệ thống nhằm đảm bảo mối liên kết chặt chẽ của chuỗi cung ứng trong chiến lược kinh doanh.

Sơ đồ một chuỗi cung ứng hợp nhất hiện nay

Vai trò của chuỗi cung ứng toàn cầu

Trong sản xuất và kinh doanh hiện đại, chi phí dành cho giao thông vận tải được giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, nếu không biết cách điều phối, xử lý đơn hàng sáng suốt kịp thời, thì khoảng tiền cho vận tải sẽ áp trên từng đơn vị sản phẩm là rất lớn. Điều này là gánh nặng cho một chuỗi cung ứng toàn cầu, là hậu quả cho tổ chức kinh tế nếu không biết cách quản lý chuỗi cung ứng một cách khéo léo, mềm dẻo. Nếu tất cả thông tin liên quan có thể được truy cập đến các công ty có liên quan, mỗi công ty trong chuỗi cung ứng sẽ có khả năng tối ứu hóa toàn bộ chuỗi này. Nó sẽ dẫn đến việc nhà sản xuất và phân phối có kế hoạch tổng quát hơn, bằng cách cắt bỏ chi phí đi lại, và tuy duy các sản phẩm cuối cùng hấp dẫn. Điều đó cho hiệu suất toàn bộ quá trình được đánh giá cao, dẫn đến bán hàng tốt hơn đến với các công ty có liên quan.

Lợi ích của chuỗi cung ứng quốc tế

  • Xây dựng thành công bộ máy sản xuất, kinh doanh một cách có hệ thống với quy trình chặt chẽ, thống nhất;
  • Hạn chế được các rủi rỏ ngoài ý muốn;
  • Khẳng định được thương hiệu trên thị trường qua các dòng sản phẩm đạt chất lượng cao, bền vững, quan trọng là đến được tay người tiêu dùng đúng thời điểm;
  • Phát triển doanh nghiệp, kéo dãn chuỗi cung ứng hơn nữa, hội nhập thị trường quốc tế.

THAM KHẢO:

What is supply chain? A definitive guide.

>>>> Xem thêm các bài viết liên quan đến chuỗi cung ứng

Các yếu tố quan trọng cần lưu ý khi đánh giá nhà cung ứng