|Thu mua| – Taị sao xây dựng Chiến lược tìm kiếm nguồn cung ứng (Strategic Sourcing) là bước đầu xây dựng doanh nghiệp?

Chiến lược tìm kiếm nguồn cung ứng gồm toàn bộ các quy trình kinh doanh giúp doanh nghiệp thu mua hàng hóa và dịch vụ. Trong những năm gần đây, công nghệ kỹ thuật số phát triển nhanh chóng kéo theo sự phát triển trong lĩnh vực chuỗi cung ứng, cụ thể trong quy trình thu mua nguyên liệu đầu vào. Một doanh nghiệp muốn tối đa hóa lợi nhuận cần phải xây dựng một chiến lược cụ thể nhằm chọn lựa các nhà cung ứng bền vững. Nó đòi hỏi tổ chức kinh tế phải phân tích được những gì họ mua, từ ai, ở mức giá và số lượng bao nhiêu là tối ưu.

Chiến lược tìm kiếm nguồn cung ứng luôn được thay mới bởi các doanh nghiệp

Biết rằng, chiến lược tìm kiếm nguồn cung ứng khác với việc mua bán thông thường vì ngoài chú trọng về giá của sản phẩm phải hợp lý. Mặc khác, doanh nghiệp ưu tiên cho tổng chi phí sở hữu cho hàng hóa và tối ưu hóa quy trình mua, thông qua việc liên tục khảo sát biến động của thị trường và đề cao xây dựng mối quan hệ với đối tác cung ứng bền vững.

Cách thức hoạt động 

Các doanh nghiệp sử dụng chiến lược này, khách quan nhìn nhận và đánh giá về giá của đơn vị hàng hóa hay dịch vụ. Khi sự lựa chọn và cuộc thương thảo giữa doanh nghiệp và nhà cung cấp diễn ra, là cơ hội để bộ phận chịu trách nhiệm, đo lường hiệu suất của chiến lược và tiếp tục hoàn thiện nó trong tương lai.

Một chiến lược được đánh giá hiệu quả góp phần tạo nên các thành công của một doanh nghiệp. Doanh nghiệp luôn trong tư thế chủ động, bằng cách tìm kiếm và dự trữ nguyên liệu để đáp ứng ngay và ở vị trí giao thông thuận tiện cho lưu chuyển.

Khó khăn

Đồng thời, vấn đề thời gian, để rèn luyện nhân viên thích ứng được với biến động sôi nổi của thị trường, là thách thức với doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm.

Một giải pháp đặt ra cho các doanh nghiệp “non trẻ” hay còn đang trong quá trình phát triển sản phẩm, thì nên sử dụng dịch vụ bên ngoài để đảm bảo mức độ thành công của chiến lược tìm kiếm nguồn cung chuẩn bị cho bước đệm chắc chắn. 

Nhờ vậy, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm chi phí đầu tư cho bộ phận chiến lược cho nguồn cung ứng. Thêm vào đó, chiến lược đưa ra từ những chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này.

Các bước của quy trình tìm kiếm nguồn cung ứng

Quá trình tìm kiếm nguồn cung ứng gồm nhiều biến thể, nhưng phổ biến hiện nay có thể được chia thành 7 bước tổng quát như sau:

  1. Phân tích danh mục các nguyên liệu, dịch vụ được doanh nghiệp sử dụng, phương thức chi tiêu và các khâu xử lý liên quan đã được lưu trữ trước đó.
  2. Lên kế hoạch tìm kiếm dựa trên mục tiêu của doanh nghiệp.
  3. Phân tích thị trường cung và tự lập danh sách các nhà cung cấp phù hợp.
  4. Xác định các tiêu chí và yêu cầu mẫu.
  5. Đàm phán và lựa chọn các nhà cung ứng.
  6. Tích hợp nhà cung ứng đã lựa chọn vào quy trình hiện hành, back-up sẵn các nguồn cung khác sẵn sàng bổ sung.
 • Theo dõi chỉ số hiệu suất của toàn bộ quy trình và tối ưu hóa kế hoạch tìm kiếm nguồn cung (nếu cần).

Lợi ích

Mặc dù, lợi thế rõ ràng nhất cho việc lên chiến lược là tiết kiệm được một khoản chi phí lớn ở giai đoạn thu mua.Nhưng lợi ích của việc xem xét lại quá trình thu mua có thể mang đến rất nhiều. Nếu như doanh nghiệp dựa trên lượng lớn dữ liệu đã được thu thập và phân tích chuyên nghiệp thì sẽ lựa chọn thời cơ để chuyển đổi tối ưu. 

Theo báo cáo của Gartner về Bộ phận ứng dụng chiến lược tìm kiếm nguồn cung ứng (Strategic Strategy Application Suites), lý do hàng đầu để họ đầu tư mạnh mẽ vào hoạt động xây dựng chiến lược nguồn cung ứng nhằm chuyển đổi cung ứng trong tổ chức, ở mức 74%. Một số doanh nghiệp cũng báo cáo sự gia tăng năng suất trong việc tự động hóa (65%) và tiết kiệm ( 61%), điều đó chính là động lực để họ tiếp tục cải tiến chiến lược tìm kiếm nguồn cung ứng.

Tóm lại, chiến lược tìm kiếm nguồn cung ứng chú trọng bao gồm các hoạt động về giá, các khâu phân tích mức cầu của doanh nghiệp và thị trường cầu sôi nổi. Trong khi quy trình mua bán chỉ chú trọng về giá thấp nhất, thì chiến lược này đã định hình được bức tranh toàn cảnh, giúp điều phối lượng lớn dữ liệu để đánh giá những tác nhân tiềm tàng. Đồng thời, giảm thiểu những rủi ro cho doanh nghiệp.

THAM KHẢO:

What is Strategic Sourcing & How it work