In 3D và gia công CNC đã thay đổi hoàn toàn các phương thức tạo mẫu, lắp ráp và sản xuất theo những cách chưa từng có

In 3D đã thay đổi hoàn toàn các phương thức tạo mẫu, lắp ráp và sản xuất theo những cách chưa từng có. Bên cạnh đó, ép phun và gia công CNC (gia công rô bốt) là cơ sở cho hầu hết các thiết kế đạt đến giai đoạn sản xuất. Do đó, thường rất khó để thay thế chúng bằng các ứng dụng khác. Tuy nhiên, có những lúc bạn nên kết hợp gia công C có những lúc bạn nên kết hợp gia công CNC với in 3D để đáp ứng một số mục đích. Dưới đây là các trường hợp đó và phương pháp tương ứng.ác dự án nhanh chóng

Hầu hết các công ty kết hợp hai công nghệ này để hoàn thành các nhiệm vụ nhanh chóng. Việc sử dụng các tệp CAD trong gia công nhanh hơn trong việc tạo các nguyên mẫu hơn so với sản xuất các công cụ để sử dụng trong ép phun. Tuy nhiên, in 3D khiến việc sáng tạo linh hoạt hơn để cải thiện các thiết kế sản phẩm của họ. Để tận dụng hai quy trình này, các kỹ sư tạo các tệp CAD hoặc CAM để sử dụng trong in 3D. Một khi họ có được thiết kế phù hợp (sau khi cải thiện), họ sẽ bắt đầu tiến hành cải thiện các bộ phận với gia công CNC. Bằng cách này, họ sẽ kết hợp và sử dụng tốt nhất các tính năng của từng công nghệ.

Khi muốn đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác

Một trong những lĩnh vực mà in 3D vẫn đang phát triển là khả năng chịu đựng. Máy in hiện đại không thể mang lại độ chính xác cao khi in các bộ phận. Trong khi một máy in có dung sai lên tới 0,1 mm, máy CNC có thể đạt được độ chính xác lên 0,025 mm. Trong quá khứ, nếu một bộ phận hoặc toàn bộ sản phẩm bạn đang sản xuất yêu cầu độ chính xác cao, bạn sẽ cần sử dụng tới gia công bằng rô bốt.

Tuy nhiên, các kỹ sư đã tìm thấy được một cách để kết hợp hai công nghệ này và cung cấp các sản phẩm một cách chính xác. Họ sử dụng công nghệ in 3D để tạo mẫu. Điều này cho phép cải thiện thiết kế của công cụ cho đến khi họ tạo ra được sản phẩm đúng với yêu cầu. Sau đó, họ sử dụng hệ thống CNC để tạo sản phẩm cuối cùng. Điều này cắt giảm thời gian họ đã sử dụng để tạo ra nguyên mẫu và nhận được sản phẩm cuối cùng với chất lượng cùng độ chính xác.

Khi bạn bị quá tải trong sản xuất

Kết hợp cả hai công nghệ này có thể giúp tăng tỷ lệ sản xuất, đặc biệt là khi bạn có hàng ngàn sản phẩm chờ được sản xuất. Như đã giải thích ở trên, in 3D thiếu khả năng sản xuất các bộ phận chính xác cao, trong khi gia công CNC thiếu tốc độ bạn tìm thấy trong in 3D.

Hầu hết các công ty tạo ra các khuôn mẫu bằng máy in 3D và sản xuất chúng với đúng kích thước bằng phương pháp gia công CNC. Một số máy móc có khả năng kết hợp hai quy trình này để bạn có thể tự động thực hiện hai mục tiêu cùng lúc.Sự kết hợp này có khả năng sản xuất ra các bộ phận với độ chính xác cao với tỷ lệ thời gian đáng lẽ chỉ dành cho gia công CNC.

Giảm thiểu chi phí

Các công ty sản xuất luôn tìm cách cắt giảm chi phí sản xuất để đạt được lợi thế thị trường. Một trong những cách đó là tìm kiếm các vật liệu thay thế. Với in 3D, bạn có thể sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo mẫu dù bạn sẽ không sử dụng trong gia công CNC.

Bên cạnh đó, máy in 3D có thể kết hợp các vật liệu ở dạng hóa lỏng hoặc viên và tạo ra một sản phẩm có cùng cường độ và khả năng như các vật phẩm được tạo bởi các máy CNC. Bằng cách kết hợp hai quy trình này, bạn có thể sử dụng các vật liệu rẻ hơn và sau đó cắt chúng thành các kích thước chính xác với máy CNC.

Trong một số trường hợp, bạn có thể kết hợp in 3D với gia công CNC để đạt được các mục tiêu đó như giảm chi phí, nâng cao tốc độ sản xuất và độ chính xác. Việc áp dụng cả hai công nghệ trong quy trình sản xuất phụ thuộc vào sản phẩm và thành phẩm cuối cùng.