Chuyện người ném đĩa

Đây là người ném đĩa – biểu tượng cho cuộc đấu tranh không khoan nhượng của các ông chồng thời Hy Lạp cổ đại nhằm đòi (thỉnh thoảng) được miễn… rửa chén. Phong trào ngoan cường, bền bỉ này kéo dài đến tận thế kỷ 21, với 2 đại diện lừng danh là Jeff Bezos…

EI Industrial’s

XU hướng thị trường

Chuyện người ném đĩa

Đây là người ném đĩa – biểu tượng cho cuộc đấu tranh không khoan nhượng của các ông chồng thời Hy Lạp cổ đại nhằm đòi (thỉnh thoảng) được miễn… rửa chén. Phong trào ngoan cường, bền bỉ này kéo dài đến tận thế kỷ 21, với 2 đại diện lừng danh là Jeff Bezos…

EI Industrial đề xuất

GÓC NHÌN