Tại sao chúng ta được nghỉ làm ngày 1/5? Ngày 1/5 được hơn 80 quốc gia trên thế giới chọn làm Lễ Lao động của...