Đây là người ném đĩa – biểu tượng cho cuộc đấu tranh không khoan nhượng của các ông chồng thời Hy Lạp cổ đại nhằm...