Top 6 yếu tố giúp doanh nghiệp bất động sản vượt qua COVID-19

Eiindustrial We
Top 6 yếu tố giúp doanh nghiệp bất động sản vượt qua COVID-19

Các yếu tố giúp doanh nghiệp bất động sản vượt khó gồm: kịp thời đưa ra các kịch bản ứng phó với tình hình dịch bệnh (100%); xây dựng được uy tín, thương hiệu trên thị trường (72,73%); chuẩn bị tiềm lực tài chính lành mạnh (45,45%); chủ động rà soát, cắt giảm và sử dụng chi phí hiệu quả (36,36%); tập trung phát triển thị trường mới (36,36%) và tăng cường chuyển đổi số trong quản lý và bán hàng (27,27%).

Kết quả khảo sát trên do Vietnam Report công bố, cho thấy yếu tố quan trọng nhất vẫn là kịp thời đưa ra kịch bản ứng phó với tình hình dịch bệnh, từ đó có giải pháp chủ động đối mặt với những diễn tiến nhanh chóng của COVID-19. Yếu tố xếp thứ hai là xây dựng được uy tín, thương hiệu trên thị trường. Để đánh giá uy tín của doanh nghiệp bất động sản, Vietnam Report sử dụng phương pháp mã hóa dữ liệu báo chí (media coding), đo sự hiện diện của thương hiệu trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng trong giai đoạn từ tháng 1/2020 đến tháng 1/2021. Có gần 54,4% số doanh nghiệp được khảo sát xuất hiện trên truyền thông trung bình 1 lần/tuần.

Theo Vietnam Report

Nội dung khác

Khu công nghiệp “xanh” Nam Cầu Kiền - Điểm sáng trên bản đồ KCN Hải Phòng

Theo dự thảo Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, dự kiến đến năm 2030, số...

Thương hiệu nhông xích Mạnh Quang – 38 năm thăng trầm cùng thị trường phụ tùng xe máy Việt Nam

Bước vào một trong ba nhà máy của công ty Cơ khí nhông xích Mạnh Quang mới cảm nhận được sự giao...