Order By
Format
standard
gallery
video
quote
audio
link
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

PepsiCo ra mắt sáng kiến mới: bền vững từ từ chuỗi cung ứng, sản xuất đến phân phối

PepsiCo ra mắt sáng kiến mới: bền vững từ từ chuỗi cung ứng, sản xuất đến phân phối PepsiCo vừa giới thiệu pep+ (pep tích cực) một chiến lược thay đổi toàn diện, xoay quanh các giá trị bền vững, hành tinh và nhân loại.  PepsiCo cho biết họ sẽ...